سهامداران مهندسان مشاور نواندیش ساختمان، از سال ۱۳۵۹ تاکنون دست اندر كار طراحی و اجراي پروژه‌های متعددی بوده‌اند. تعدادي از اين پروژه‌ها در دو دسته سازه و معماري معرفي مي‌شوند.

زیر مجموعه ها