1. دردانه دُرّه_ كارشناس ارشد ‏‏معماري ‏از دانشكده هنرهاي ‏زيبا _ ‏دانشگاه ‏تهران/ مدير عامل _ طراح ‏معماري ‏و محوطه سازي
  2. حميد باستاني پاريزي _ كارشناس ارشد ‏راه‏ و ساختمان ‏از ‏دانشكده فني - ‏دانشگاه ‏تهران/ ‏رئيس هيئت مديره‏ _ طراح سازه
  3. مهدي جمارانيان _ كارشناس ارشد مكانيك خاك از دانشكده فني - دانشگاه تهران/ عضو هيئت مديره _‏ طراح سازه و پي
  4. فرشته باقري _ كارشناس‏ كامپيوتر - مسئول شبكه و خدمات نرم افزاري
  5. ماني باستاني پاريزي – دکترای مخابرات
  6. ماهان باستاني پاريزي – كارشناس ارشد مديريت

فاطمه رحماني – كارشناس مكانيك سيالات

نيما فرهمند- كارشناس عمران

و

مهران زجاجی – كارشناس ارشد برق – طراح تأسيسات الكتريكي

فرزین نوایی – کارشناس ارشد مکانیک – طراح تأسیسات مکانیکی

سحر گنجعلیخانی – كارشناس ارشد معماري

رویا صائبی – نقشه کش سازه

رضا دائی رسولی- نقشه کش سازه